در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
8 فعال حقوق بشر کشتی سلام همزمان با حمله موشکی اسرائیل از طریق مرز رفح وارد غزه شدند

8 فعال حقوق بشر کشتی سلام همزمان با حمله موشکی اسرائیل از طریق مرز رفح وارد غزه شدند

هشت عضو کاروان آسیایی که همراه کشتی سلام حامل کمک های مردم آسیا به مردم غزه بودند، پس از سه روز معطلی در دریا بخاطر کارشکنی های دولت مصر ، ساعتی پیش از طریق مرز رفح وارد نوار غزه شدند.

کاروان آسیایی غزه |

کمک های کاروان آسیایی در دست مقامات مصری!

کمک های کاروان آسیایی در دست مقامات مصری!

کشتی حامل کمک های کاروان آسیایی به همراه 8 تن از اعضای این کاروان شب گذشته علی رغم رسیدن به ساحل العریش به دلیل ممانعت مقامات مصری قادر تخلیه بار خود نشد. مقامات مصری صرفنظر هزینه بارگیری و انتقال کمک ها به مرز رفح و تنها به منظور صدور مجوز تخلیه بار کشتی کاروان آسیایی، درخواست ...

کاروان آسیایی غزه |

در اعتراض به کارشکنی های مصر در مسیر کاروان:

اعضای کاروان آسیایی در فرودگاه العریش اعتصاب غذا کردند
در اعتراض به کارشکنی های مصر در مسیر کاروان:

اعضای کاروان آسیایی در فرودگاه العریش اعتصاب غذا کردند

اعضای کاروان آسیایی شکست حصر غزه در اعتراض به کارشکنی های دولت مصر در مسیر کشتی حامل کمک های کاروان و نیز درخواست عوارض ورود اعضای کاروان، در فرودگاه العریش دست به اعتصاب غذا زدند.

کاروان آسیایی غزه |

بازرسی غبر قانونی صهیونیستها از کشتی سلام در آبهای آزاد!

بازرسی غبر قانونی صهیونیستها از کشتی سلام در آبهای آزاد!

چند کماندو اسرائیلی وارد کشتی شده و سولاتی را در باره مقصد کشتی و ماهیت آن داشتند. و پس از آن از کشتی پیاده شده و همچنان با ناوچه جنگی به تعقیب کشتی ادامه می دهند. بنا به گفته حاضران در کشتی این کشتی در صورت عدم مشکل ساعت ٨ بعدازظهر به وقت محلی دربندرالعریش لنگر خواهد گرفت.

کاروان آسیایی غزه |