در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  برای بررسی وضعیت مسلمانان میانمار:

امت واحده به وزیر امور خارجه نامه نوشت
  برای بررسی وضعیت مسلمانان میانمار:

  امت واحده به وزیر امور خارجه نامه نوشت

  اتحادیه بین المللی امت واحده با نگارش نامه سرگشاده ای خطاب به علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان نسبت به عملکرد منفعلانه این وزارتخانه در موضوع میانمار انتقاد کرد.

  اخبار اتحادیه |

  اتحادیه بین المللی امت واحده خواستار شد:

نامگذاری میادین و خیابان ها به نام سمبل های مقاومت کشورهای منطقه
  اتحادیه بین المللی امت واحده خواستار شد:

  نامگذاری میادین و خیابان ها به نام سمبل های مقاومت کشورهای منطقه

  اتحادیه بین المللی امت واحده با نگارش نامه ای خطاب به مسئولین شهری سراسر کشور، از آنها درخواست کرد تا نسبت به نامگذاری برخی میادین و خیابانها به نام سمبل های مقاومت کشورهای منطقه اقدام کنند.

  بیانیه ها |