در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  فاجعه منا و سیاستگذاری رسانه ای ما

  فاجعه منا و سیاستگذاری رسانه ای ما

  در مواجهه رسانه ای با فاجعه مکه نخستین و مهمترین سوالی که باید در مواجهه با اذهان عموم مسلمانان دنیا برایش پاسخی یافت این است که: عامل اصلی این واقعه کدام است؟

  یادداشت روز |