در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
در حاشیه نمایشگاه کاروان الی بیت المقدس در قم برگزار میشود:

نشست بررسی نقش لابی صهیونیسم در سازمان ملل و آمریکا توسط فواد ایزدی
در حاشیه نمایشگاه کاروان الی بیت المقدس در قم برگزار میشود:

نشست بررسی نقش لابی صهیونیسم در سازمان ملل و آمریکا توسط فواد ایزدی

ایزدی، کارشناس مسائل خاورمیانه و رسانه امروز و در حاشیه نمایشگاه کاروان «الی بیت المقدس» در قم نقش لابی صهیونیسم در سازمان ملل و آمریکا را بررسی می کند.

کاروان الی بیت المقدس |