در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  ♦ حسین همازاده

اخوان ها در اخوان المسلمین
  ♦ حسین همازاده

  اخوان ها در اخوان المسلمین

  برخی منتقدین اخوان در ایران را کسانی تشکیل می دهند که به علت نگاه های ضدسنی، جنس مخالفتشان با اخوان المسلمین مطلقا اصیل نبوده و تنها ناشی از نگاه بسته و ایرانیزه آنها به مسائل بین الملل است. در عین حال این مساله نباید باعث شود حامیان جریانات اسلام گرا چشمشان را بر اشتباهات ...

  یادداشت روز |