در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  بایسته های رسانه ای جنگ یمن

  بایسته های رسانه ای جنگ یمن

  نباید از یاد برد که تک تک ما در قبال مظلومیت مضاعف یمن در عرصه رسانه موظفیم و حتی اگر بتوانیم یک نفر از جامعه مخاطبین را نسبت به ماوقع یمن آگاه سازیم ضربه ای ولو کوچک به پیروان آمریکا و اسلام آمریکایی وارد کرده ایم.

  یادداشت روز |