در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  توسط نوجوانان ایرانی صورت می گیرد:

اعتراض به اشغال فلسطین در یوم النکبه در میدان آزادی تهران
  توسط نوجوانان ایرانی صورت می گیرد:

  اعتراض به اشغال فلسطین در یوم النکبه در میدان آزادی تهران

  جمعی از جوانان و نوجوانان و دانشجویان ایرانی، در روز جهانی یوم النکبه که سالروز اشغال فلسطین می باشد، در میدان آزادی تهران جمع خواهند شد تا همنوا با فلسطینیان و آزادیخواهان جهان، نسبت به این اشغالگری اعتراض کنند.

  اخبار اتحادیه |