در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
گزارشی از سومین دوره آموزشی امت واحده

گزارشی از سومین دوره آموزشی امت واحده

اردوگاه سومین دوره آموزشی امت واحده پستی وبلندی ها داشت و پیچ وخم های بسیار، درست مانند مسائل جهان اسلام؛ انتخابات در مصر، اغتشاشات در سوریه، قیام مردم بحرین، وضعیت مسلمانان اندونزی و ...

دوره سوم |

از اینجا دانلود کنید:

جزوات آموزشی مربوط به سومین دوره آموزشی امت واحده
از اینجا دانلود کنید:

جزوات آموزشی مربوط به سومین دوره آموزشی امت واحده

واحد آموزش اتحادیه امت واحده در راستای عمق بخشی به اطلاعات مخاطبان پایگاه امت واحده، اقدام به انتشار جزوات آموزشی جهان اسلام با موضوعات اسلام هراسی، وهابیت و وحدت اسلامی کرده است.

دوره سوم |