در حال بارگذاری ...

گلریزانِ حمایت از ایتام شهدای جنگ اخیر غزه، با حضور هنرمندان و فرهیختگان ایرانی روز دوشنبه چهاردهم مهرماه، در مجموعۀ فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی «اتحادیۀ بین المللی امت واحده»، این گلریزان به منظور کمک به ایتام شهدای غزه که والدین خود را در جنگ 51روزه ازدست داده اند، برگزار می شود. مبالغ دریافتی این گلریزان به همراه کمک های مردمی که در طول جنگ ازطریق درگاه اینترنتی امت واحده جمع آوری شده است، به صورت مرحله ای (ماهانه) به غزه انتقال می یابد.

سی کودک زیر ده سال که حداقل یکی از والدین خود را در جنگ اخیر غزه ازدست داده اند، نخستین بخش از کمک های مردمی ایران را در هفتۀ جاری و در قالب همایشی در نوار غزه تحویل می گیرند. ارسال بسته های حمایتی از این کودکان و خانواده هایشان، با مشارکت مؤسسات خیریۀ داخل نوار غزه، به صورت ماهانه ادامه خواهد یافت.

درگاه پرداخت اینترنتی اتحادیۀ امت واحده به نشانی اینترنتی «http://unified-ummah.org/payment-qods.php» همچنان تا روز همایش به جمع آوری کمک های مردمی برای توزیع میان ایتام شهدای فلسطینی فعال خواهد بود. شماره حساب قرض الحسنۀ ۲۰۲۶۵۵۲۷۰ بانک تجارت شعبۀ شریعتی ـ بهارشیراز، به نام «مجمع جوانان امت واحده» قابل پرداخت در تمامی شعب بانک تجارت در سراسر کشور و شماره شبای این حساب (IR450180000000000202655270) برای واریز کمک های مردمی به منظور سرپرستی ایتام شهدای غزه اعلام شده است.

فهرست سی نفرۀ ایتام شهدای غزه به شرح زیر است:

1. کنان مهدی محمد حمد، شش ساله، تاریخ شهادت پدر: 8/7/2014

2. أدم حافظ محمد حمد چهارساله، تاریخ شهادت پدر: 8/7/2014

3. أحمد ابراهیم محمد حمد، هفت ساله، تاریخ شهادت پدر: 8/7/2014

4. زینة محمود محمد الشندی، هشت ساله، تاریخ شهادت پدر: 17/6/2008

5. حمزة عودة عید الشندی شش ساله، تاریخ شهادت پدر: 12/1/2009

6. نور ماجد حسن اسلیم، هشت ساله، تاریخ شهادت پدر: 11/12/2006

7. عبد العزیز رأفت شامیة، 10ساله، تاریخ شهادت پدر: 20/10/2011

8. خمیس محمد الغرة، 9ساله، تاریخ شهادت پدر: 3/12/2006

9. محمد رعد حرز، سه ساله، تاریخ شهادت پدر: 13/6/2013

10. محمد إیاد خلیفة، 2ساله، تاریخ شهادت پدر: 30/1/2014

11. لیان مهران جندیة، 2ساله، تاریخ شهادت پدر: 31/8/2014

12. عدی محمد شیخ العید، یک سال ونیمه، تاریخ شهادت پدر: 18/8/2014

13. سعد تامر جندیة 2ساله، تاریخ شهادت پدر: 21/7/2014

14. مؤید صبحی جندیة، هفت ساله، تاریخ شهادت پدر: 3/1/2011

15. جاسر مصطفى ارحیم، شش ساله، تاریخ شهادت پدر: 23/3/2011

16. سندس سلامة جندیة، هفت ساله، تاریخ شهادت پدر: 5/12/2011

17. سیف الدین أحمدین أبو العمرین، شش ساله، تاریخ شهادت پدر: 5/5/2013

18. فرج عید فرج جندیة، پنج ساله، تاریخ شهادت پدر: 5/1/2010

19. روان عارف جندیة، چهارساله، تاریخ شهادت پدر: 3/10/2011

20. أمجد محمد الدهشان، سه ساله، تاریخ شهادت پدر: 26/6/2012

21. ریناد محمد الحوت، چهارساله، تاریخ شهادت پدر: 27/8/2014

22. محمد رمضان السمونی، چهارساله، 20/10/2013

23. محمد سعد أبو جلالة، سه ساله، تاریخ شهادت پدر: 16/8/2014

24. ریتاج نهاد خیر الدین، سه ساله، تاریخ شهادت پدر: 10/8/2011

25. أحمد وائل کتکت، 2ساله، تاریخ شهادت پدر: 24/2/2013

26. محمد محمد جندیة، 2ساله، تاریخ شهادت پدر: 26/11/2012

27. حلا فارس الشریف، سه ماهه، تاریخ شهادت پدر: 23/3/2014

28. لیان محمد کمال بلبل، چهارساله، تاریخ شهادت پدر: 31/12/2010

29. اسراء عاطف سالم دغمش، 10ساله، تاریخ شهادت پدر: 26/3/2014

30. انس سامح ابو شرار، سه ساله، تاریخ شهادت پدر: 19/08/2014

 
مطالب مرتبط

جریان شیرازی عمق استراتژیک ایران را نشانه رفته!
دوجریان دور کننده جهان اسلام از انقلاب اسلامی

جریان شیرازی عمق استراتژیک ایران را نشانه رفته!
دوجریان دور کننده جهان اسلام از انقلاب اسلامی

وجه مشترک بحران سوریه و پس از آن عراق، با جریان شیرازی در این است که هر دو عملا عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران را نشانه رفته اند. بحران سوریه و عراق بدنه اهل سنت دنیا را از ایران جدا ساخته و جریان شیرازی نیز به دنبال جدا کردن شیعیان جهان از ایران است.

|

دلیلی دیگر براثبات طائفی نبودن دول عربی !

دلیلی دیگر براثبات طائفی نبودن دول عربی !

اخیرا اتفاقی در سطح دول عربی رخ داد که بار دیگر ثابت کرد که سران کشورهای عرب اساسا رویکرد متعصبانه مذهبی یا قومی ندارند! چند سال قبل در ایام جنگ 22 روزه و پس از آن جنگ 8 روزه و 51 روزه غزه مظلوم که دولتهای عربی در مقابل کشتار بیرحمانه مردم

|

دفع دو شبهه رایج عربی درباره ایران

دفع دو شبهه رایج عربی درباره ایران

دائما اشتباهات موجود در نظام عراق و سوریه و... به پای ایران نوشته می شود به این اعتبار که ایران یک قدرت منطقه ای است و طبعا باید بتواند جلوی آنها را بگیرد! مثلا می گویند مالکی چرا فلان کار را کرد؟ یا چرا این مساله در سوریه اصلاح نشده است یا چرا فلان حادثه در یمن رخ داد و قس علیهذا

|

نظرات کاربران