در حال بارگذاری ...

واحد آموزش اتحادیه بین المللی امت واحده، دایره المعارف جهان اسلام را تولید و منتشر کرد.

به همت واحد آموزش اتحادیه بین المللی امت واحده برای اولین بار ،دایره المعارف جهان اسلام با سه بخش مهم جریانشناسی، اشخاص و رویدادها، در دوره آموزشی تیر ماه سال 1391 آماده توزیع گردید .


بنا به درخواست بسیاری از دوستان و البته انجام وظیفه فایل pdf این مجموعه برای استفاده ،در سایت جدید اتحادیه قرار گرفت.

لازم به ذکر است این دایره المعارف در حال تکمیل و اضافه شدن مطالب به طور پیوسته میباشد .
مزید امتنان است اگر ما را از نظرات خود مبنی بر پیشرفت دایره المعرارف محروم نفرمایید .
مطالب مرتبط

نظرات کاربران