در حال بارگذاری ...

حسین شیخ الاسلام، دبیر ستاد عالی کاروان:جنس این حرکتها را حضرت امام ابداع کردند و حالا که 33 سال از آن زمان میگذرد، همان روش در سایر کشورهای اسلامی که تحت ستم بودند علیه دیکتاتورها استفاده میشود.

«حسین شیخ الاسلام» دبیر ستاد عالی کاروان الی بیتالمقدس در ایران است. او پیش از این دبیر کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین بود و اینک هم رئیس مجمع سازمانهای مردم نهاد حامی آزادی قدس شریف است. او حتماً در خصوص حرکت کاروان بین المللی «الی بیت المقدس» حرف هایی برای گفتن دارد؛ چرا که هم مسئولیتی که در مورد فلسطین بر دوش دارد، و هم پیشینه و مشی او چنین اقتضا می کند.

جایگاه هر کدام از حرکتهای مردمی و دولتی را در مسئله فلسطین چگونه میبینید؟

هردو باید در جای خود انجام بشود. مردم جهان ضد ظلم و طرفدار عدالت هستند، رژیم صهیونیستی هم نماد تجاوزکاری و ظلم در زمان معاصر ماست. بنابراین طبیعی است که حکومتها هرچه مردمیتر بوده و بیشتر منبعث از مردم باشند، ضداسرائیلیتر هستند. از آن طرف هم بر حکومتهای ضداسرائیلی واجب است که در جهت اعتقاد مردمشان طرح و برنامه و فعالیت داشته باشند. حکومتها طبعاً بُعدی از کار را بر عهده دارند که آن بعد در اختیار سازمانهای مردمنهاد نیست. سازمانهای مردمی هم کارهایی را میتوانند انجام دهند که حکومتها نمیتوانند انجام بدهند؛ این دو مکمل هم است. به عنوان نمونه اگر حکومتها بخواهند چنین کاروانی را تدارک ببینند، بر خلاف ساختارهای بینالمللی بوده و رژیم اسرائیل میتواند تحت این عنوان که آن جمعیتِ خاص، تحریکشده دولتهایی است که در خصومت با این رژیم هستند برخورد خشنی با آنها بکند. اما اگر همین حرکت را خود مردم ـ علیالخصوص مردم کشورهای مختلف ـ انجام بدهند اسرائیل هیچ برخوردی نمیتواند با آن بکند. اگر حرکت خیلی وسیع و در حد چند میلیون نفر باشد، اسرائیل ناچار است در برابر آن تسلیم شود.

حکومتها بیشتر میتوانند در ساختارهای شناختهشده بینالمللی عمل کنند، و یا وقتی برخوردهای عظیم شروع میشود از همان تواناییهای نظامی و سیاسی و مالی خودشان استفاده کنند. این تواناییها و امکانات را حکومتها دارند و مردم ندارند؛ تواناییهایی هم هست که مردم دارند و حکومتها ندارند. در رابطه با نابودی اسرائیل این دو باید مکمل هم باشند.

فکر میکنید جمهوری اسلامی از همه ظرفیت خود در این راه استفاده کرده است؟

جمهوری اسلامی ایران، کار با ارزشی در خصوص رژیم صهیونیستی انجام داده است. اساسا خط مقاومت پس از پیروزی انقلاب معنای خود را پیدا کرد. مقاومت بعد از انقلاب اسلامی جان میگیرد، رشد میکند و علیالخصوص اسلامی میشود و از دیدگاه عمیق الهی با وجود نامشروع ظالم و متجاوز مبارزه میکند. سمبل این قیام هم حماس و جهاد و دیگر گروههایی هستند که اسلامی عمل میکنند. حضرت آقا در ارتباط با انقلاب ایران فرموده بودند سنگی که در دستان فلسطینیها بود تبدیل به موشک شده است. منظور این است که این کار حکومت ایران بوده است. این کار بزرگی است.

برای حرکت آیندهای که میشود در ادامه این کاروان به صورت مردمی انجام داد، چه پیشبینی یا پیشنهادی دارید؟

ابتدا باید یک ارزیابی درباره این حرکت انجام شود و نقاط ضعف و قوت آن از جانب سازماندهندگان و شرکتکنندگان بررسی شود. هرکدام از کشورهایی که در اطراف سرزمینهای اشغالی هستند، نقاط مثبت و منفی دارند که باید بررسی شود. حتماً باید برای حرکت آینده برنامهریزی شود. اصل حرکت موفق است و باید آن را گستردهتر کرد و موجب شرکت بیشتر مردم و کشورها شد.

به طور عملیاتیتر و جزئیتر وارد اقداماتی که دولتها و مردم میتوانند انجام بدهند، بشویم. به عنوان مثال آیا در مورد تحریم کالاهای صهیونیستی، وارد نکردن برخی محصولاتی که مشابهشان وجود دارد، عمل دشواری است؟ و اگرنه، چرا تاکنون انجام نشده است؟ و یا چطور حاضریم به خاطر پول، فضاهای تبلیغات شهری را در اختیار محصولات رژیم صهیونیستی قرار بدهیم؟

این کار باید حتماً انجام شود. علیالخصوص امسال که بحث تولید ملی و استفاده از محصولات داخلی مطرح شده است. دولتهای دیگر هم طبیعتاً میباید چنین کاری انجام بدهند.

وجه اجتماعی و رسانهای این حرکتها را که از جمله حرکتهای حقوق بشری به شمار میرود، چگونه ارزیابی میکنید؟

اینها حرکتهای خوبی است، اما باید بیشتر کار شود. این حرکتها اثر خود را دارند، چه رسانههای جهانی به آن بپردازند و چه نپردازند. همین که رژیم صهیونیستی تا این اندازه سخت با این حرکت برخورد کرد، به کشورهای همسایه نامه نوشت و مخالفت کرد و دیگرنکات اینچنینی، نشانه مؤثر بودن این حرکتهاست. اینکه میبینند یک حرکت مردمی عظیم متشکل از همه مسلمانها و حتی انسانهای آزادهای که مسلمان هم نیستند، درحال حرکت و رو به رشد است، بیشترین ترس را در دل صهیونیستها ایجاد میکند. وحشتی که این حرکتها برای آنها ایجاد میکند، از اسلحه برخی همسایگانش خیلی بیشتر است. آن سلاحها را میتواند با گرفتن سلاح از آمریکا علاج کند، اما برای این حرکت نمیتواند چارهایبیندیشد؛ به شرطی که مستمر و رو به رشد باشد.

تأثیر و نفوذ اجتماعی این حرکت را چگونه میبینید؟

چون انگیزههای این حرکتهای مردمی «الهی» است و برای پست و مقام و موقعیتهای دنیوی انجام نمیشود، اثرات بسیار عمیقتری برجای میگذارد. این حرکتها از روی عشق و دل است و حرکتهای دنیایی نیست؛ چنین حرکتهای از لحاظ کیفیت بسیار باارزش است؛ علیالخصوص که اگر بتوانید این کیفیت را در کمّیت بالا ضرب کنید، منجر به پیروزی میشود. این همان روشی است که حضرت امام برای انقلاب تبیین میکردند و مردم با انگیزه الهی به صحنه میآمدند. از این منظر،آنچه که امروز تحت عنوان بیداری اسلامی در کشور مصر و دیگر کشورها دیده میشود،که برخی به نتیجه رسیده و برخی هم امید است که به نتیجه برسد، از انقلاب اسلامی الگوبرداری شده است. این نکته، نظریه زمان ما برای تغییر و پیروزی است. جنس این حرکتها را حضرت امام ابداع کردند و حالا که 33 سال که از آن زمان میگذرد، همان روش در سایر کشورهای اسلامی که تحت ستم بودند علیه دیکتاتورها استفاده میشود. این روشی است که باید در فلسطین هم استفاده شود؛ بزرگترین ظالمان و بزرگترین ظلمِ مجسم تاریخ معاصر ما، صهیونیستها هستند و کاری که آنها در سرزمینهای فلسطین انجام داده و می دهند.

گفتگو از: محمد تقی مقدم

 

 
مطالب مرتبط

کاروان جهانی الی بیت المقدس

کاروان جهانی الی بیت المقدس

این حرکت جهانی با هدف معطوف سازی توجهات جهانی به مساله آزادسازی قدس شریف و مساله بازگشت آوارگان فلسطینی و همچنین جریان سازی خبری علیه رژیم صهیونیستی و مطرح کردن این رژیم به عنوان اشغالگر و ام الفساد منطقه و ایجاد هویت بین الادیانی و بین المللی حول مساله آزادسازی قدس شریف ...

|

امروز، جشن پیروزی مردم و مقاومت غزه در تهران

امروز، جشن پیروزی مردم و مقاومت غزه در تهران

به مناسبت پیروزی مردم و مقاومت فلسطینی در جبهه نظامی و سیاسی بر دشمن صهیونیستی، امروز چهارشنبه ساعت 18 کارناوال موتوری و جشن پیروزی در چهارراه ولیعصر برگزار خواهد شد.

|

نظرات کاربران