در حال بارگذاری ...

اتحادیه بین المللی امت واحده با هدف ترویج نگاه هم افزایی و شراکت مردم در عرصه ی بین الملل  آغاز به کار نمود . همواره فعالیت های بشردوستانه، وحدت بین مذاهب، شناخت صحیح و جامع  از تحولات منطقه محور هایی شعاری و عملی مجموعه بوده است . هم اکنون در حال تولید و پخش برنامه تلویزیونی از شبکه یک سیما با عنوان "هم قصه" هستیم . 
نظرات کاربران